Delog Kft.
Debreceni Logisztikai Központ és Ipari Park Kft.
4030 Debrecen Vámraktár u. 3.
+36 52 510 100
info@delog.hu
szállítmányozás
Az oldal fejlesztés alatt áll, megértésüket köszönjük!

TOVÁBB VÁLLALATUNK WEBOLDALÁRA: trans-sped.hu
Magyarország megújul

Infrastruktúra-korszerűsítés a Debreceni Logisztikai Központ és Ipari Parkban

Európai Uniós támogatás segítségével korszerűsödött a DELOG Debreceni Logisztikai Központ és Ipari Park.

Az 545 millió Ft-os projekthez az Észak-Alföldi Operatív Program keretében az ipari parkok fejlesztésére kiírt pályázaton 50%-os vissza nem térítendő támogatást nyert el több, mint két éve a DELOG Kft. amely projekt zárására most 2010. júliusában kerül sor.

Korszerűsítésre kerültek az ipari park területén már kialakított létesítmények és bekapcsolásra kerültek az üres, eddig még hasznosítatlan ipari területek a park közmű- és közlekedési infrastruktúrájába, amivel értékes ingatlanokká válnak. A beruházás segítségével az Ipari Park többek között a következő új szolgáltatásokat tudja nyújtani a bérlőinek: személyi beléptető rendszer, gépkocsi beléptető rendszer, személygépkocsi parkoló, tehergépkocsi parkoló, biztonsági megfigyelő és behatolást jelző rendszer.


Raktárkapacitás bővítése a Debreceni Intermodális Logisztikai Központban

2011. nyarán befejeződött a DELOG Kft. által üzemeltetett Debreceni Logisztikai Központ és Ipari Parkban az új, 9.847 m2-es raktárcsarnok építése. A régiós kiszolgálásra is alkalmas központ iparvágányi kapcsolata révén konténervonatok érkeztetésétől kezdve a konténerek deponálásán, kezelésén keresztül az új raktárcsarnokban végzett hozzáadott értékteremtéssel akár gyártóüzemek komplex és ütemezett kiszolgálására is képes.

A DELOG figyelve az egyre inkább növekvő energiaköltségekre és a környezetmegóvás egyre nagyobb szerepére megújuló energiát felhasználó fűtést alakított ki a logisztikai csarnokban.

A csarnok megépítéséhez a DELOG Kft. a saját erőn kívül Európai Unió-s pályázati támogatást is nyert: a támogatás az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetésének tárfinanszírozásában valósult meg.

A csarnok korszerű megoldásai, a terület biztonságát garantáló beléptető-, megfigyelő- és épületfelügyeleti rendszerrel együtt képesek a legnagyobb körültekintést igénylő áruféleségeket is kezelni az egyszerű raktárlogisztikától a komplex termelési logisztikáig.


Új Széchenyi Terv


Üzleti infrastruktúra fejlesztése a DELOG Kft. ipari parkjában a korszerű és biztonságos üzemelés szolgálatában

A Debreceni Logisztikai Központ és Ipari Park tulajdonosa és üzemeltetője a DELOG Kft. olyan, az üzleti infrastruktúra fejlesztését elősegítő projektet hajtott végre, amely a vonzó és korszerű befektetési környezet kialakításával illeszkedik a regionális versenyképesség megőrzéséhez és elősegíti a magas hozzáadott értéket előállító cégek gazdasági tevékenységét.

Az Új Széchenyi Terv keretében megvalósuló fejlesztésekhez európai uniós támogatást is sikerült elnyerni. Az üzleti infrastruktúra fellendítésével egyrészt a már betelepült cégek biztonságát, kényelmét kívánja fokozni, másrészt újabb vállalatokat kíván bevonzani a parkba, mellyel a térség gazdasága is erősödhet.

A projekt hosszú távú célkitűzései:
- Az Ipari Park elismertségének, jelentőségének növelése.
- A parkba betelepülő cégek, alkalmazottak számának növelése.
- A korszerűbb szolgáltatások eredményeként jelentkező árbevétel-növekmény visszaforgatása újabb fejlesztésekbe.

Rövid távú célkitűzések:
- Új cégek betelepítése – az irodai területek növelésével, a meglévő csarnokok korszerűsítésével, komissiózó terület kialakításával.
- Bentlévő cégek bérleményeinek növelése, új projektek bevonzása.
- IT eszközök beszerzésével új, dokumentum-archiváló rendszer alapjainak megteremtése.
- Megújuló energiát hasznosító fűtő-hűtő rendszer kialakítása.
- Egészséges életmód támogatása kerékpártároló kialakításával és a dohányzóhely munkahelyektől távolabbi elhelyezésével.
- Környezetvédelem: az Ipari Parkba belépő hűtőjárművek közvetlen elektromos áramfelvételi helyinek kialakításával, mely kiiktatja az álló jármű üzemanyag fogyasztását és így csökkenti a károsanyag-kibocsátást.


Új Széchényi Terv

Újabb korszerű csarnokkal gazdagodott a Debreceni Logisztikai Központ és Ipari Park

2015. október 1-én került sor az ipari park versenyképességének javítását szolgáló üzemcsarnok átadására a DELOG Kft. által üzemeltetett ipari parkban. A J2 csarnok egy nagyobb, 20.000 m2-t meghaladó csarnok-együttes elsőként megépült része. A 4386,75 m2 alapterületű és 12,48 m magasságú épület 3 tűzszakaszokra bontott, és az ipari park biztonsági rendszeréhez igazodva itt is beüzemelésre került megfigyelő, tűzjelző és beléptető rendszer. A teljes épület megújuló energiaforrásból biztosítja a csarnok hűtését és fűtését.

Projekt címe: Ipari park versenyképességének javítása korszerű üzemcsarnok megépítésével a Debreceni Logisztikai Központ és Ipari Park kibővített területén, azonosító száma: ÉAOP-1.1.1/A-13-2013-0023

A projekt az Európai Regionális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból, az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Regionális Operatív Program keretében meghirdetett pályázaton elnyert 50 %-os támogatás segítségével valósult meg, mely 300 millió Ft-tal járult hozzá a 608 millió Ft-os projekthez, mely 2015. április 16-án indult és rekordidő - 4,5 hónap - alatt be is fejeződött.


Új Magyarország

Intermodális logisztikai központ fejlesztése a DELOG Kft. kapacitásának növelés és versenyképességének fokozása érdekében

2009-ben korszerű raktárlogisztikai csarnokot avatott fel a DELOG Kft. a székesfehérvári intermodális logisztikai szolgáltató központ területén. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetésének társfinanszírozásával, nyertes pályázat keretében valósult meg.

A DELOG Debreceni Logisztikai Központ és Ipari Park Kft. a Székesfehérvári Intermodális Logisztikai Szolgáltató Központ területén felépített egy 12.475,13 nm hasznos területű, sprinkler technológiával ellátott raktárcsarnokot, amelyet állványrendszerrel és korszerű informatikai eszközökkel szerelt fel. A hatékony anyagmozgatás érdekében 15 db targoncát szerzett be, a közúti konténerforgalom színvonalas fogadása céljából pedig rámpakiegyenlítő berendezést helyezett üzembe. A beruházást menedzsment- és logisztikai tanácsadás készítette elő.

Projekt megvalósítási időszaka: 2008. március 10. - 2009. március 31.
Projekt helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 7.